เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2017 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.ร.ต.กุุมุท กมลนาวิน(พ่อตาของคุณสุวิทย์ ฝ่ายไอที) ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี