เมื่อวันที่ 1 มีนาคม คุณต่อศักดิ์ ผู้ฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบ/โลกใบใหญ่ ผ่านทาง AM792 วพท.กรุงเทพฯได้มาเยี่ยมที่สำนักงาน มีโอกาสได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ทั้งนี้คุณต่อศักดิ์ก็มีภาระใจมอบเครื่องรับวิทยุระบบAM/FMขนาดเล็กเพื่อจัดส่งให้ผู้ฟังที่ไม่มีวิทยุให้ได้รับไปเปิดฟังรายการซึ่งทางทีมงานขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้และจะจัดส่งให้ผู้ฟังในลำดับต่อไป