จากการบันทึกเสียงในงาน ” ธ สถิตในดวงใจคริสตชนไทย” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2016 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกมัธยม) จัดงานโดย คณะกรรมการคริสตชนไทย

rerun