tao-testimony

ผมชื่อ นายอัษฎาวุธ กิตติกรุณา หรือ ชื่อเล่นว่า ‘เต่า’ ครับ ภูมิลำเนาเดิมของผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว ตำบลเมืองนะ หมู่บ้านหนองเขียว หมู่บ้านผมอยู่ไม่ไกลจากโครงการหลวงดอยอ่างขาง ซึ่งบางท่านอาจเคยไปสัมผัสบรรยากาศดอยอ่างขางมาบ้างแล้ว

ผมขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้มาอยู่และเติบโตในประเทศไทย ทำไมผมจึงพูดว่า “ได้มาอยู่ในประเทศไทย” แสดงว่า ผมไม่ได้เกิดในประเทศไทยใช่ไหม? คำตอบ…”ใช่ครับ” ผมเกิดในประเทศเมียนม่าร์ หรือ พม่า

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2528 ตอนนั้นผมอายุประมาณ 2 ขวบ ในประเทศเมียนม่าร์ แถวเขตที่พ่อแม่ผมอยู่ เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนม่าร์กับทหารชนกลุ่มน้อย จึงเป็นเหตุให้พ่อแม่และผมต้องอพยพหนีเข้ามาหลบอยู่ในประเทศไทย พอมาถึงประเทศไทย ก็มีเจ้าหน้าที่ทางโครงการหลวงหนองเขียว เข้ามาช่วยเหลือพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน เรื่องการศึกษา ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนหนังสือจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จำได้ว่าประมาณปี พ.ศ. 2534 ผมขอบคุณพระเจ้า ที่ได้มีโอกาสรับเสด็จในหลวงและพระราชินี ที่เสด็จมาถึงหมู่บ้านหนองเขียว ถือว่าเป็นพระพรอย่างยิ่งที่ได้ชมพระพักตร์ของในหลวงและพระราชินี พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎร ทรงมอบทุนการศึกษาและทรงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทรงตั้งการชลประทาน และได้ทรงขยายเขตพื้นที่โครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกินอย่างเพียงพอ

ปัจจุบันหมู่บ้านหนองเขียวมีจำนวนประชากรทั้งหมด 3,000 กว่าคน ทุกครัวเรือนมีที่อยู่อาศัย มีที่ทำกิน ลูกหลานทุกคนได้เรียนหนังสือ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยรอบๆ หมู่บ้านมีทหารของพระราชินีคอยเฝ้าดูแลความสงบ ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดในพระองค์ท่าน คือพระองค์ท่านไม่เคยรังเกียจ ดูหมิ่น ดูถูกชนเผ่าเล็กๆที่อยู่บนภูเขาอย่างพวกเราเลย ทรงเอาใจใส่พวกเราและอนุญาตให้พวกเราอยู่บนผืนแผ่นดินไทย และทรงให้พวกเรามีบัตรประชาชนเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์

ฉะนั้นผมจึงมีความตั้งใจแน่วแน่ว่า ผมจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจงรักภักดีต่อประเทศไทยที่พระองค์ทรงให้โอกาสแก่ผม ขอบคุณครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ