วันนี้เป็นวันเกิดของผู้จัดการ สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ [FEBC Radio Thailand] ขอพระเจ้าอวยพร อ.นพคุณ ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญา และสันติสุขอย่างมากมาย ในการรับใช้ต่อไป

nopp