ข่าวกิจกรรม

15Jan/19

จับรางวัลกิจกรรมละครวันพ่อ 2018

ทีมงามผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้จับรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมตอบคำถามหลังจากได้ฟังละครวันพ่อที่ผ่านมา โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้วิทยุไปฟังคนละ 1 เครื่อง รอรับฟังรายชื่อได้จากรายการวิทยุที่ท่านรับฟังเป็นประจำได้เร็วๆนี้

21Dec/18

ร้องเพลงอวยพร 20 ธันวาคม 2018

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2018 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ออกไปร้องเพลงอวยพรบริษัทต่างๆที่อยู่ในซอยธนาอาเขตซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเรา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

30Nov/18

จัดงานนัดพบและประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้จัดงานนัดพบผู้ฟัง และประชาสัมพันธ์รายการวิทยุที่จังหวัดสกลนคร

28Nov/18

เยี่ยมเยียนผู้ฟังรายการวิทยุ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ฟังรายการวิทยุ ที่จังหวัดอุดรธานี

28Nov/18

จัดงานนัดพบและประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ อุดรธานี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปจัดงานนัดพบและประชาสัมพันธ์รายการวิทยุที่จังหวัดอุดรธานี

08Nov/18

ประชาสัมพันธ์รายการ กฏหมายเพื่อชีวิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ “กฏหมายเพื่อชีวิต” ที่หมู่บ้านซับม่วงพัฒนา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีการเยี่ยมเยียนผู้ฟังก่อนที่จะเข้าไปในงาน และในงานนั้นมีผู้เข้ามาร่วมงานประมาณ 100 คนและขอบคุณพระเจ้า ที่มีผู้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 24 ท่าน ขอพระเจ้าทรงนำในการติดตามพระเจ้าต่อไป

09Oct/18

งานนัดพบผู้ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ 5 ตุลาคม 2018

ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปจัดงานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุพระคัมภีร์ทางอากาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2018 ที่คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บ้านหลิ่งกุญชร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในงานมีร้องเพลง เล่นเกมส์ ชมละครเวที และแบ่งปันพระวจนะ และแจกวิทยุ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่จะติดตามรับฟังรายวิทยุพระคัมภีร์ทางอากาศต่อไป

08Oct/18

เยี่ยมเยียนผู้ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ

เมื่อวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม ก่อนที่ทีมงานจะจัดงานนัดพบผู้ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ ทีมงานได้แวะไปเยี่ยมผู้ฟังซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ ทีมงานจึงไปเยี่ยมที่บ้าน ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ได้ฟังเพลงเพราะๆจากทีมงาน และได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

03Oct/18

เตรียมวิทยุสำหรับแจกในงานนัดพบพระคัมภีร์ทางอากาศ

พร้อมแล้ว วิทยุ สำหรับนำไปแจกในงานนัดพบผู้ฟัง พระคัมภีร์ทางอากาศ ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคมนี้ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป พบกันที่คริสตจักรพระกิตติคุณบ้านหลิ่งกุญชร ต.เวียงชัย อ.เมือง จ.เชียงราย  

06Sep/18

รีรันละครวันแม่ 2018

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้นำละครวันแม่ 2018 มาออกอากาศอีกครั้ง โดยได้ตัดต่อละครใหม่ และแบ่งเป็น 3 ตอน ท่านสามารถติดตามรับฟังได้จากสถานีที่ท่านรับฟังเป็นประจำโดยดูจากตารางการออกอากาศดังนี้