<< สำหรับผู้เรียนบทเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน >>

ขณะที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์นี้..เราจะนำท่านเข้าสู่การรับฟังรายการวิทยุจากผู้ประกาศข่าวประเสริฐ